Kategórie

Sada pre čistenie displeja Citroën Zväčšiť

Sada pre čistenie displeja Citroën

1613581680

Nový produkt

Citroën

Skladom - ihneď k odoslaniu

23,01 € s DPH

Tabuľka dát

Skupina Autokosmetika

Detaily

POPIS

  • Sada pre čistenie displeja na všetky typy displejov.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

  • Sada pre čistenie displeja vám umožní starať o všetky displeje (GPS, telefón, tablet ...)
  • Obsah sady:
  • Poťah čiernej farby označený logom Peugeot
  • Čistič na displeje v spreji 50 ml
  • Obrúsok z mikrovlákna 20 cm x 20 cm
  • Čistí, odmasťuje a dezinfikuje telefón, GPS, dotykovú obrazovku a všetky ostatné presklené plochy.

Bezpečnostný list k stiahnutiu nižšie.

Tento výrobok môže obsahovať nebezpečné látky.

Bezpečnostné upozornenia (P vety):

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 - Nevdychujte aerosóly.
P271 - Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM, lekára.
P501 - Odstráňte obsah / nádobu v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch v platnom znení -
odovzdajte oprávnenej osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Prevziať

Môže sa hodiť: