Kategórie

 • ★★★★★   Overený zákazník
  Skusenost bola 100% pozitivna. Disky kolies za bezkonkurencnu cenu na trhu, bol som obchodom upozorneny, ze disky musia byt zapisane v TP vozidla, ako a kedy prebehne odoslanie. Obchod vrelo odporucam. Kvalitne, original Citroen hlinikove disky. Preprava, zabalenie tovaru, vsetko 100%. DAKUJEM.

  ★★★★★   Overený zákazník
  Rýchle jednanie, rýchle dodanie, spokojnosť s tovarom

  ★★★★★   Overený zákazník
  Všetko v pohode, rýchlo.

  Zobraziť ďalšie recenzie

   

 • Novinka
Znížená cena!

-20%

Zimní súprava Citroën Zväčšiť

Zimní súprava Citroën

1656160380

Nový produkt

Skladom - ihneď k odoslaniu

23,70 € s DPH

29,62 € s DPH

Tabuľka dát

Skupina Autokosmetika

Detaily

POPIS
 • Taška obsahujúca základ zimnej súpravy.

 • Produkty jednoducho odložíte vďaka taške.
 • „Velúrové“ vnútro rukavice škrabky na ľad z umožňuje udržať ruku v teple.
 • Po použití týchto produktov môžete tašku opätovne použiť na uskladnenie iných vecí.

TECHNICKÉ ÚDAJE
 • Obsahuje:
 • Čierna taška na zip
 • Škrabka na ľad s návlekom
 • Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (balenie: 250 ml);
 • Rozmrazovač okien (250 ml).

Bezpečnostné listy ku stiahnutiu nižšie.

Tieto výrobky môžu obsahovať nebezpečné látky.

rozmrazovač okien

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P233 - Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 - Používajte ochranné okuliare, tvárový štít.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM, lekára.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 - Odstráňte obsah / obal zberné miesto pre nebezpečný alebo osobitné odpady.

 

 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov

Výstražné upozornenia (CLP): H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenia (CLP): P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 - Používajte ochranné okuliare, tvárový štít. P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM, lekára. P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 - Odstráňte obsah / obal zberné miesto pre nebezpečný alebo osobitné odpady.

10 ďalších produktov v rovnakej kategórii: