Kategorie

Aditivum pro benzínové motory Peugeot, Citroën - preventivní Zobrazit větší

Aditivum pro benzínové motory Peugeot, Citroën - preventivní

1609337480

Nový produkt

Citroën

Skladem - ihned k odeslání

16,70 € s DPH

Parametry

Skupina Údržba

Více informací

  • Zabraňuje tvorbě usazenin v systému vstřikování nebo v přívodních vedeních. Jediný schválený produkt pro motory EP a EB.
    Vhodné pro všechny benzínové motory s přímým nebo nepřímým vstřikováním a pro všechny benzínové motory starých generací.

    Unik Benzín je silný preventivní léčba u všech nových zážehových motorů generace.

  • Umožňuje odstranit poruchy činnosti způsobené přítomností biosložek v palivech a různou kvalitou paliv nabízených jednotlivými distribučními sítěmi.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
  • Přípravek pro předcházení problémům (preventivní).
  • Pro použití mezi první pravidelnou prohlídkou a 40 000 km.
  • Použít maximálně 3x v roce.
  • Návod k použití: Nalít celou nádobku do nádrže před jejím úplným naplněním.

Zabraňuje tvorbě usazenin v systémech vstřikování a v napájecích kanálech.
Omezuje nárůst spotřeby paliva a emisí znečišťujících látek.
Zachovává výkon motoru (hladkost, zrychlení, výkon).
Stabilizuje palivo v průběhu času a chrání proti korozi.
Je kompatibilní se všemi benzinovými motory s benzínem obsahujícím maximálně 22% etanolu.

Objem: 300ml

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

Montážní návod

Může se hodit: